Logo

Katu- ja pihatöitä Kaakkois-Suomen alueella vuodesta 1986.
Myös kokonaisurakoinnit materiaaleineen.
Paikallinen firma, kotimainen henkilöstö.

Betonikiveyksen hoito-ohjeet

Korjaustyöt

Saumojen kunnossapito

Saumaushiekan eroosio ja kuluminen tai värjääntyminen ympäristöolosuhteiden vaikutuksesta ovat luonnollisia ilmiöitä saumoissa. Saumaushiekan kulumisen tai likaantumisen vuoksi tehtävä hiekan lisäys tehdään aina uudella hiekalla. Tämä on erityisesti tärkeää liikenteen aiheuttaman kuormituksen vuoksi, koska saumaushiekalla rasitus jaetaan yhtä kiveä suuremmalle alalle. Saumaushiekkana käytetään rakeisuudeltaan 0/1 mm:n kuivaa hiekkaa, joka harjataan saumoihin mahdollisimman hyvin. Tarvittaessa tiivistyksessä voidaan käyttää vettä apuna. Saumaustyön laadulla on erittäin suuri vaikutus päällysteen kunnossa pysyvyyteen.

Liukkaudenesto

Pintaa rasittaa talvikauden toistuva jäätyminen ja sulaminen. Lisärasituksena voivat olla lumen ja jään sulatuksessa käytettävien sulatussuolojen rasitukset. Käyttäjän on huomioitava, että paikkakunnan ympäristösuojeluohjeet saattavat rajoittaa suolauksen käyttöä. Lumen tai jään peittämä betonipäällyste tulisi puhdistaa lumesta vain mekaanisesti ja tarvittaessa pinta hiekoitetaan. Jäätä ja pakkautunutta lunta ei saa kuitenkaan hakata betonista irti, koska pinta saattaa tällöin lohkeilla. Emme suosittele sulatussuolojen käyttöä betonipinnoilla.

Vältä painumia

Betonipäällysteen painuminen johtuu liian heikosta pohjasta tai betonipäällyste joutuu suuremmalle rasitukselle kuin alun perin oli suunniteltu. Painumat muuttavat päällystetyn alueen tasaisuutta ja ulkonäköä ja betonipinnoille saattaa sen vuoksi kerääntyä sadevettä ja likaa. Heikosta pohjasta johtuva painuma korjataan perustamalla kantava kerros uudelleen.

Kulmien ja reuna-alueiden kunnossapito

Kivet siirtyvät, jos ajoneuvot ajavat liian lähellä päällysteen reunaa, jota ei ole tuettu riittävän hyvin reunakivillä tai maakostealla betonilla tai tiiviillä murskeella. Auenneet saumat eivät ole esteettisesti kauniita ja lisäksi päällysteen kantavuus vähenee merkittävästi. On tärkeää korjata reuna mahdollisimman pian sekä vahvistaa sitä tarpeen mukaan. Suosittelemme korkeiden upotettavien reunakivien käyttöä tähän tarkoitukseen, koska niillä on parhaat ominaisuuden sitoa betonipäällysteet yhtenäiseksi alueeksi.

Kiven vaihto

Korjattaessa yksittäisiä kiviä vanhassa päällysteessä on korjaus suositeltavaa tehdä vanhan päällysteen reunimmaisilla kivillä. Kun uudet kivet ladotaan vanhan päällysteen reunoille säilyy päällysteen kokonaisilme.

Puhdistus

Yleispuhdistus

Betonipäällysteen pinnat kestävät hyvin vettä, joten sopiva puhdistusmenetelmä valitaan pinnan likaisuuden mukaan. Pinnan kuluminen ja likaisuus sekä värisävyn muutokset tapahtuvat olosuhteiden vaikutuksesta, mitkä vaikuttavat pinnan ulkonäköön. Betonipinnan säännöllinen puhdistus lisää päällysteen elinikää.

Säännöllisessä puhdistuksessa käytetään heikosti emäksisiä tai emäksisiä(esim. Sartek 2; annos 50 ml / 5 l) puhdistusaineita yhdistettynä harjaukseen tai painepesuun. Käytettäessä painepesuria, tulee kiveystä suihkuttaa 45 asteen kulmassa, jolloin saumahiekka pysyy saumassa. Huom. voimakkaasti emäksiset aineet "polttavat" nurmikkoa.

Kalkkisaostumat (valkoinen härme)

Betonipinnoissa voi esiintyä vaaleita ”läikikkäitä” alueita, jotka ovat lähinnä esteettinen haitta. Vaaleat alueet muodostuvat sementin alkaleista tai kun ilman hiilidioksidi on reagoinut betonissa luontaisesti esiintyvän kalsiumhydroksidin kanssa. Kyseiset ilmiöt ovat tunnusomaisia betonille ja esiintyvät jossain määrin kaikilla betonipinnoilla.

Puhdistus aloitetaan kastelemalla pinta vedellä, jonka jälkeen käytetään hapanta pesuainetta (esim. Sartek EH-1; annos 5 dl / 5 l) tai tarvittaessa laimeata 3%..5% suolahappoliuosta (esim. Tiilenpesu). Puhdistus suoritetaan harjaamalla ja lopuksi huuhdellaan (neutralointi) emäksisellä pesuaineella (esim. Sartek 2; annos 50 ml / 5 l) toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Sammaleet, sienet ja levät

Pintojen verhoiluna betonipäällysteväylillä voidaan käyttää sammalta pihakivien saumoissa. Mikäli sammalta pidetään esteettisenä haittana, poistetaan sammaleet mekaanisesti, jonka jälkeen saumat täytetään uudella saumaushiekalla.(kts. kohta Saumojen kunnossapito) Terassien, kävelyteiden ja rakennusten sisäänajoväylien betonipäällystepinta voidaan tarvittaessa puhdistaa. Työ aloitetaan kastelemalla pinta vedellä, jonka jälkeen käytetään emäksistä pesuainetta (esim. Sartek 2; annos 5 dl / 5 l) toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Rikkaruohot

Rikkaruohot voidaan kitkeä käsin tai käyttämällä torjunta-ainetta, esimerkiksi ruiskuttamalla. Käyttäessä torjunta-ainetta, varmista tuotteen toimittajalta, että tuote on tarkoitettu rikkaruohon poistoon betonisista pihakiveyksistä. Ympäristöystävällinen vaihtoehto on terminen rikkaruohojen torjunta (kaasuliekki tai infrapunasäde), mutta tämän menetelmän liian voimakas käyttö vaurioittaa betonia.

Purukumi

Kovettunut purukumi pehmennetään emäksisellä pesuaineella (esim. Sartek 2; annos 5 dl / 5 l kuumaa vettä) tai liuottimella (Ksyleeni), jonka jälkeen mekaaninen irrotus.

Öljyläikät

Tuoreet öljyläikät imeytetään paperiin, sahanpuruihin tai öljynimetysaineeseen. Öljyläikät, jotka ovat jo imeytyneet päällysteeseen, pestään pois emäksisellä pesuaineella (esim. Sartek 2; annos 5 dl / 5 l) ja kuumalla vedellä max. 60 C° toimittajan ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa voidaan käyttää kuumapainepesua.

Ruoste

Aluksi betonipinta kastellaan vedellä, tämän jälkeen puhdistus happamalla pesuaineella (esim. Sartek EH-1; annos 5 dl / 5 l), jonka jälkeen neutralointi emäksisellä pesuaineella (esim. Sartek 2; annos 5 dl / 5 l) toimittajan ohjeiden mukaisesti.

Puunsuoja-aine

Puunsuoja-aine poistetaan mineraalitärpätillä.

Maali

Pihakivet kannattaa aina suojata, kun lähistöllä tehdään pintakäsittelyjä. Jos maalia kuitenkin joutuu pihakiville, niin
• vesiohenteinen maali, joka ei vielä ole kuivunut pyyhitään ja alue puhdistetaan vedellä hyvin.
• liuotinmaali, joka ei vielä ole kuivunut peitetään sahanpuruilla tai muulla öljyä imevällä tuotteella yhden vuorokauden ajaksi. Loppujen maalien annetaan kuivua, jonka jälkeen voi kokeilla maalinpois- toaineita (esim. Tikkurila Maalinpoisto) toimittajan ohjeiden mukaisesti ja painepesua. Tämän jälkeen on arvioitava jätetäänkö pihakivet paikoilleen vai kannattaako tehdä pihakivien vaihto (kts. kohta kiven vaihto).